Blast- & Painting contractor

FEATURED PROJECTS

In 2010 heeft Kuurman west het duurzaam ondernemen tot een van haar
kernwaarden benoemd. Kuurman west onderschrijft daarmee het duurzaamheidsdenken,
voor de gehele waardeketen van de productie van grondstoffen
tot aan het verwijderen en zo mogelijk recycleren van afvalstoffen.

LEES MEER >